Ozbekiston Respublikasi Xalq talimi vazirligi

Dehqonobod tumani xalq ta`limi bo`limi

Ta`lim muassalari

O`rta maktablar
1 1-O`rta maktab 1-maktab@dehtxtb.uz
2 2-O`rta maktab 2-maktab@dehtxtb.uz
3 3-O`rta maktab 3-maktab@dehtxtb.uz
4 4-O`rta maktab 4-maktab@dehtxtb.uz
5 5-O`rta maktab 5-maktab@dehtxtb.uz
6 6-O`rta maktab 6-maktab@dehtxtb.uz
7 7-O`rta maktab 7-maktab@dehtxtb.uz
8 8-O`rta maktab 8-maktab@dehtxtb.uz
9 9-O`rta maktab 9-maktab@dehtxtb.uz
10 10-O`rta maktab 10-maktab@dehtxtb.uz
11 11-O`rta maktab 11-maktab@dehtxtb.uz
12 12-O`rta maktab 12-maktab@dehtxtb.uz
13 13-O`rta maktab 13-maktab@dehtxtb.uz
14 14-O`rta maktab 14-maktab@dehtxtb.uz
15 15-O`rta maktab 15-maktab@dehtxtb.uz
16 16-O`rta maktab 16-maktab@dehtxtb.uz
17 17-O`rta maktab 17-maktab@dehtxtb.uz
18 18-O`rta maktab 18-maktab@dehtxtb.uz
19 19-O`rta maktab 19-maktab@dehtxtb.uz
20 20-O`rta maktab 20-maktab@dehtxtb.uz
21 21-O`rta maktab 21-maktab@dehtxtb.uz
22 22-O`rta maktab 22-maktab@dehtxtb.uz
23 23-O`rta maktab 23-maktab@dehtxtb.uz
24 24-O`rta maktab 24-maktab@dehtxtb.uz
25 25-O`rta maktab 25-maktab@dehtxtb.uz
26 26-O`rta maktab 26-maktab@dehtxtb.uz
27 27-O`rta maktab 27-maktab@dehtxtb.uz
28 28-O`rta maktab 28-maktab@dehtxtb.uz
29 29-O`rta maktab 29-maktab@dehtxtb.uz
30 30-O`rta maktab 30-maktab@dehtxtb.uz
31 31-O`rta maktab 31-maktab@dehtxtb.uz
32 32-O`rta maktab 32-maktab@dehtxtb.uz
33 33-O`rta maktab 33-maktab@dehtxtb.uz
34 34-O`rta maktab 34-maktab@dehtxtb.uz
35 35-O`rta maktab 35-maktab@dehtxtb.uz
36 36-O`rta maktab 36-maktab@dehtxtb.uz
37 37-O`rta maktab 37-maktab@dehtxtb.uz
38 38-O`rta maktab 38-maktab@dehtxtb.uz
39 39-O`rta maktab 39-maktab@dehtxtb.uz
40 40-O`rta maktab 40-maktab@dehtxtb.uz
41 41-O`rta maktab 41-maktab@dehtxtb.uz
42 42-O`rta maktab 42-maktab@dehtxtb.uz
43 43-O`rta maktab 43-maktab@dehtxtb.uz
44 44-O`rta maktab 44-maktab@dehtxtb.uz
45 45-O`rta maktab 45-maktab@dehtxtb.uz
46 46-O`rta maktab 46-maktab@dehtxtb.uz
47 47-O`rta maktab 47-maktab@dehtxtb.uz
48 48-O`rta maktab 48-maktab@dehtxtb.uz
49 49-O`rta maktab 49-maktab@dehtxtb.uz
50 50-O`rta maktab 50-maktab@dehtxtb.uz
51 51-O`rta maktab 51-maktab@dehtxtb.uz
52 52-O`rta maktab 52-maktab@dehtxtb.uz
53 53-O`rta maktab 53-maktab@dehtxtb.uz
54 54-O`rta maktab 54-maktab@dehtxtb.uz
55 55-O`rta maktab 55-maktab@dehtxtb.uz
56 56-O`rta maktab 56-maktab@dehtxtb.uz
57 57-O`rta maktab 57-maktab@dehtxtb.uz
58 58-O`rta maktab 58-maktab@dehtxtb.uz
59 59-O`rta maktab 59-maktab@dehtxtb.uz
60 60-O`rta maktab 60-maktab@dehtxtb.uz
61 61-O`rta maktab 61-maktab@dehtxtb.uz
62 62-O`rta maktab 62-maktab@dehtxtb.uz
63 63-O`rta maktab 63-maktab@dehtxtb.uz
64 64-O`rta maktab 64-maktab@dehtxtb.uz
65 65-O`rta maktab 65-maktab@dehtxtb.uz
66 66-O`rta maktab 66-maktab@dehtxtb.uz
67 67-O`rta maktab 67-maktab@dehtxtb.uz
68 68-O`rta maktab 68-maktab@dehtxtb.uz
69 69-O`rta maktab 69-maktab@dehtxtb.uz
70 70-O`rta maktab 70-maktab@dehtxtb.uz
71 71-O`rta maktab 71-maktab@dehtxtb.uz
72 72-O`rta maktab 72-maktab@dehtxtb.uz
73 73-O`rta maktab 73-maktab@dehtxtb.uz
74 74-O`rta maktab 74-maktab@dehtxtb.uz
75 75-O`rta maktab 75-maktab@dehtxtb.uz
76 76-O`rta maktab 76-maktab@dehtxtb.uz
77 77-O`rta maktab 77-maktab@dehtxtb.uz
78 78-O`rta maktab 78-maktab@dehtxtb.uz
79 79-O`rta maktab 79-maktab@dehtxtb.uz
80 80-O`rta maktab 80-maktab@dehtxtb.uz
81 81-O`rta maktab 81-maktab@dehtxtb.uz
82 82-O`rta maktab 82-maktab@dehtxtb.uz
83 83-O`rta maktab 83-maktab@dehtxtb.uz
84 84-O`rta maktab 84-maktab@dehtxtb.uz
85 85-O`rta maktab 85-maktab@dehtxtb.uz
86 86-O`rta maktab 86-maktab@dehtxtb.uz
87 87-O`rta maktab 87-maktab@dehtxtb.uz
88 88-O`rta maktab 88-maktab@dehtxtb.uz
89 89-O`rta maktab 89-maktab@dehtxtb.uz
90 90-O`rta maktab 90-maktab@dehtxtb.uz
91 91-O`rta maktab 91-maktab@dehtxtb.uz
Barkamol avlod bolalar markazlari
92 1-BABM 1-babm@dehtxtb.uz
Bolalar va o`smirlar sport maktablari
93 1-BO`SM 1-bosm@dehtxtb.uz
Maktabgacha ta`lim muassalari